Brankári
Veronika
Veselá
Záložníci
Alžbeta
Múčková
Michaela
Žiačková
Dominika
Adamíková
Nikola
Pieťková
Simona
Levaiová
Marcela
Gurínová
Silvia
Kaliašová
Radka
Kaššová
Kristína
Gažová
Nikola
Rýdza
Obrancovia
Valentína
Ihriská
Jana
Hírešová
Kristína
Bencúrová
Soňa
Šátková
Vanesa
Bobíková
Útočníci
Martina
Bagínová
Lucia
Zápotočná
Nikola
Šaturová
Adriana
Mičková